Author: yurteh

Miền Bắc mưa rất to từ mai

– Sáng nay, bão số 6 mới mạnh cấp 9 nhưng đến tối nay đã mạnh lên cấp 12, giật 14, hướng về biên giới Việt -Trung. Lúc 19h, vị trí tâm bão ở vào …