Category: Kinh doanh

FPT thu gần 112 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ ba, 25/7/2017 | 16:46 GMT+7 Thứ ba, 25/7/2017 | 16:46 GMT+7 Khối công nghệ và viễn thông là hai lĩnh vực cốt lõi, đóng góp chính vào lợi nhuận của Tập đoàn FPT trong …