Rate this post

Thứ tư, 26/7/2017 | 06:19 GMT+7

Thứ tư, 26/7/2017 | 06:19 GMT+7

Tự cắt tóc, rửa chén, mang cơm đi làm và cả tiết kiệm giấy vệ sinh… là các thói quen tằn tiện của nhiều tỷ phú thế giới.

‘;
var parentDom = $(this).parent().get(0).tagName;
var tableDom = $(this).parents(‘table’);
if (parentDom == ‘TD’ || parentDom == ‘td’) {
tableDom.before(vneVideo).remove();
}
});

Parser.SITE_URL = ‘http://vnexpress.net’;
Parser.URL = ‘https://scdn.vnecdn.net/vnexpress/j/v8’;
Parser.FLASH_URL = ‘https://scdn.vnecdn.net/vnexpress/f/v29’;
Parser.AUTO_PLAY = 1;
Parser.SITE_ID = 1003159;
Parser.parseAll();
}
if (device_env != 1 && typeof(common.resizeImageDetail) != ‘undefined’) {
common.resizeImageDetail();
$(window).resize(function() {
common.delayFireOnce(1000).done(function() {
common.resizeImageDetail();
});
});
}

 

Nguồn: Tổng hợp

Loading...