biệt thự nghỉ dưỡng Archive

Đại gia xuống tiền triệu USD mua biệt thư ven đô

 Nhiều dự án biệt thự ven đô ghi nhận mức giá tăng mạnh một năm lại đây, cá biệt nhiều khu vực có mức tăng gấp

Đại gia mua biệt thư ven đô: Xuống tiền triệu USD, lãi ngay gấp đôi

 Nhiều dự án biệt thự ven đô ghi nhận mức giá tăng mạnh một năm lại đây, cá biệt nhiều khu vực có mức tăng gấp