TPP không có Mỹ (TPP11) có phải là con số 0 với các nước còn lại hay không? PV.VietNamNet phỏng vấn TS Trần Toàn Thắng, Trưởng