Các kiểu tóc đẹp năm nay đa phần là các biến thể của kiểu undercut truyền thống. Bên cạnh đó cũng có một vài kiểu tóc