khách quốc tế Archive

Mũi nhọn Việt Nam: Kém Thái 3 lần, thua Malaysia 2 lần

 Được xác định là một mũi nhọn phát triển mới với giấc mơ Việt Nam – Thiên đường du lịch mới; nhưng kỷ lục 13 triệu

Bộ ngành tiếp khách VIP: Ở khách sạn 5,5 triệu/ngày, ăn 1,2 triệu/ngày

 Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế