Bạn có hàng mi mỏng, thưa, ngắn và thiếu nữ tính? Bạn không muốn đi nối mi vì sợ có tác dụng phụ, gây nên nguy