9 ứng viên chức Vụ phó đều là người của Bộ Nội vụ

 – Cả 9 thí sinh dự tuyển vào 2 chức danh Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức và Phó Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế (Bộ Nội vụ) đều là cán bộ, công chức của Bộ.

‘Định ai làm Tổng cục trưởng thì thi làm gì cho tốn’
Không ‘chạy’ được chức tổng cục trưởng nhưng… lo được?

Bộ Nội vụ vừa công bố 9 thí sinh dự tuyển vào 2 chức danh Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức và Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

Cụ thể, có 4 thí sinh thi vào chức Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế. Cả 4 ứng viên đều là cán bộ của Vụ này. Trong đó có 1 chuyên viên cao cấp và 3 chuyên viên chính.

5 ứng viên còn lại thi vào chức danh Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, 4 ứng viên là chuyên viên chính của vụ này và 1 ứng viên là chuyên viên chính của Vụ Tổ chức biên chế. 

Trong số 9 thí sinh dự thi có 7 người thuộc thế hệ 7X (sinh từ năm 1970 – 1975), thí sinh lớn tuổi nhất sinh năm 1969 và thí sinh nhỏ tuổi nhất sinh năm 1981.

vụ phó,Bộ Nội vụ,thi tuyển lãnh đạo
Danh sách 9 thí sinh thi tuyển vào 2 chức danh Vụ phó của Bộ Nội vụ. 

Trước đó, vào giữa tháng 10, Bộ Nội vụ đã ban hành kế hoạch thi tuyển 8 chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương chia làm 2 đợt.

Cụ thể đợt 1 thi trong năm 2017 với 3 chức danh vụ phó: Phó vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Phó vụ trưởng Vụ Tiền lương và Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

 

Đợt 2 thi trong năm 2018 đối với 5 chức danh: Phó chánh văn phòng Bộ, Phó chánh thanh tra Bộ, Phó vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế và Phó viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước.

Bộ Nội vụ là đơn vị thứ 2 của TƯ tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp vụ sau khi Ban Tổ chức TƯ thi tuyển và chọn được 3 Vụ trưởng (Vụ Chính sách cán bộ, Vụ Cơ sở Đảng và Vụ Tổ chức điều lệ) vào đầu tháng 10 vừa qua.

Thu Hằng

Nguồn: http://vietnamnet.vn

Bài viết liên quan

Add Comment