Ai là tể tướng đầu tiên trong lịch sử Việt Nam?

Tể tướng là một chức quan cao nhất trong hệ thống quan chế của phong kiến Á Đông, sau vị vua đang trị vì.

Chức nhiệm chính của Tể tướng là thay mặt vua giải quyết mọi việc về chính sự của quốc gia. Ban đầu chức vụ này chỉ có một người độc bá, nhưng theo các triều đại về sau muốn tránh lạm quyền, chức vụ này dần bị khống chế và san sẻ quyền lực bằng một số Hội đồng được lập ra tùy thời kì.

Tại Việt Nam, qua các thời kỳ, chức vụ Tể tướng thay đổi:

– Thời Triệu, Thái phó là chức quan duy nhất trong gần 100 năm trừ Triệu Vũ Vương (207 TCN) đến Triệu Minh Vương (124 TCN). Đến Triệu Ai Vương đổi thành Thừa tướng.

– Nhà Lý, bắt đầu mô phỏng nhà Tống, gọi Tể tướng là Thái úy, đa phần thêm gọi là Phụ chính Thái úy.

– Thời Trần, chức này chủ yếu được chọn từ những người trong dòng họ, gia phong thêm tước Quốc công.

– Thời Lê, dưới triều Lê Tương Dực, đặt gọi là bình chương phụ quốc.

– Thời Nguyễn, chức này bị bãi bỏ vì sợ lạm quyền.

Hãy trắc nghiệm xem bạn biết gì về những vị tể tiếng nổi tiếng của Việt Nam?

 

Phương Chi

Nguồn: http://vietnamnet.vn

Bài viết liên quan

Add Comment