Người thầy được mệnh danh là "túi khôn của thời đại"

Lê Quý Đôn (1726 – 1784) là vị quan thời Lê trung hưng, cũng là nhà thơ, và được mệnh danh là “nhà bác học lớn của Việt Nam trong thời phong kiến”.

Ông có những cống hiến trên nhiều lĩnh vực khoa học: Triết học, luật học, sử học, nông học, dân tộc học, xã hội học, thiên văn học, từ điển học…

Người đương thời khuyên nhau: “Thiên hạ vô tri vấn Bảng Đôn” (thiên hạ có điều gì không biết, đến hỏi Lê Quý Đôn).

Trong cuốn “Trí thức Việt Nam xưa và nay”, tác giả Văn Tân đã nói “Lê Quý Đôn là nhà bác học lớn nhất của nước Việt Nam thời phong kiến. Suốt đời ông tỏ ra là một người đọc sách không biết mệt mỏi và viết sách không mệt mỏi”.

Hãy tìm hiểu thêm về ông qua bài trắc nghiệm dưới đây!

Phương Chi

 

Nguồn: http://vietnamnet.vn

Bài viết liên quan

Add Comment