Tại vòng bán kết của chương trình “Tìm kiếm tài năng châu Á”, một