– Đang cấp cứu cho người bị tai nạn giao thông, bác sĩ bị