bảo hiểm xã hội Archive

Thay đổi cách tính lương hưu từ 1/1/2018: Nhiều người xin nghỉ hưu non

Lo ngại thiệt thòi khi thay đổi cách tính lương hưu từ 1/1/2018, nhiều lao

Từ 1/7/2018: Đồng loạt tăng lương, lương hưu và trợ cấp

– Từ ngày 1/7/2018, mức lương cơ sở sẽ chính thức được điều chỉnh

1.500 tỷ tiền bảo hiểm của dân cho vay sai, chưa thể thu hồi

 – Hàng nghìn tỷ đồng (bao gồm cả gốc và lãi) Bảo hiểm xã