– Trạm xe buýt mới giữa trung tâm Sài Gòn có hệ thống tra