– Lãnh đạo Sở Y tế Thanh Hóa cho rằng, hai chức danh Trưởng phòng