– Ngày đầu năm mới 1/1/2018, giọng ca đoạt khán giả bình chọn “Ca