Nhiều dự án biệt thự ven đô ghi nhận mức giá tăng mạnh một