– Với thành tích này thì phần 8 của loạt phim ăn khách “Star Wars”