– Sao Việt ngày 27/12: Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng khoe kho đồ