– Bộ trưởng GTVT cam kết, mức phí BOT cao tốc Bắc-Nam khởi đầu