Châu Thị Thu Nga Archive

Chánh án TANDTC thông tin việc Châu Thị Thu Nga khai 'chạy' ĐBQH

– Về lời khai của Châu Thị Thu Nga, Chánh án TAND tối cao

Điều kỳ lạ trong vụ cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga lừa đảo

– Sau bản án sơ thẩm vụ cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga lừa

Khuyết đại biểu, QH có cần bầu bổ sung?

` – Theo Trưởng Ban Công tác đại biểu của UB Thường vụ QH Trần