– Sau 10 ngày liên tục tiêm thuốc chữa ngứa da đầu, anh Sinh