Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai vừa công bố nghị quyết hội