Đổi mới giáo dục Archive

"Bỏ ngay lập tức chính sách miễn học phí sư phạm”

– “Phải bỏ chính sách miễn học phí cho sinh viên sư phạm”- đề xuất này

“Phải bỏ ngay lập tức chính sách miễn học phí cho sư phạm”

– “Phải bỏ chính sách miễn học phí cho sinh viên sư phạm” – đề xuất

Đề xuất giải thể phòng giáo dục

– Đề xuất “giải thể phòng giáo dục” để tinh giản biên chế và tăng

“Chúng tôi giật mình với đào tạo giáo viên ở Hàn Quốc”

– “Chúng tôi thực sự giật mình. Ở Hàn Quốc cứ 20 thí sinh thì chỉ

"Có nhiều ưu tiên, nhà giáo không còn được trọng vọng như xưa"

– Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM – ông Nguyễn Kim Hồng –