– Lúc nửa đêm, lực lượng công an bất ngờ kiểm tra hàng loạt