– Sau bản án sơ thẩm vụ cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga lừa