– Với việc giành được Nguyễn Hữu Quang Nhật (Trường THPT Phan Châu Trinh, Đà