EVN Archive

Chuẩn bị có giá điện mới: 6 mức giá, dùng nhiều chịu giá đắt

 Bộ Công Thương đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy

Chuẩn bị áp giá điện mới: 6 mức giá, dùng nhiều chịu giá đắt

 Bộ Công Thương đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy

Độc chiêu 'trốn' giá điện cao: Dùng nhiều không lo hóa đơn đắt đỏ

Gần 4 năm nay, khách hàng dùng điện ở bậc cao nhất phải chịu

Độc chiêu né điện giá cao, tiết lộ từ chính người EVN

Khách hàng dùng điện ở bậc cao nhất phải chịu giá đắt hơn tới

Thứ trưởng Công thương giải thích vì sao lãi vẫn tăng giá điện

– Thứ trưởng Bộ Công thương khẳng định, trước khi tăng giá điện đã