Không chỉ sở hữu những dinh thự xa hoa hoành tráng, nhiều đại gia