Kiện tướng dancesport cho biết, cuộc sống làm vợ, làm dâu của cô khá