Luật Giáo dục Archive

Lương giáo viên sẽ được xếp cao nhất

Đó là một trong những thay đổi lớn trong dự thảo Luật GD sửa

Nâng chuẩn giáo viên tiểu học: Cần có lộ trình

-Hầu hết các ý kiến tại hội thảo góp ý dự thảo Luật sửa

Nhiều giáo viên xin thôi việc vì lương thấp

– Đó là chia sẻ thực tế của đại diện tỉnh Lào Cao tại hội

Nhiều tranh cãi về nhân sự trong hội đồng trường

– Góp ý dự Luật Giáo dục sửa đổi, bổ sung một số điều của

Nhiều sai pham ở 2 đại học quốc gia, ồn ào quanh sách giáo khoa

 – Thông tin giáo dục trên báo chí trong tuần qua có những nội

TP.HCM kiến nghị nhà giáo có chế độ đãi ngộ đặc biệt như quân đội, công an

– Thay vì duy trì thời gian trong một năm học kéo dài 9 tháng,