nghiên cứu khoa học Archive

Giáo sư Lê Thị Hoài An và “thuật toán hiệu của hai hàm lồi- DCA”

 – Thành công thường xuất phát từ tình yêu nghề, quý nghề. Muốn dạy tốt

Sản phẩm nhận diện khuôn mặt chính xác 96% của sinh viên

-Tất cả đều đang học năm 3, năm 4 đại học, nhưng nhóm sinh

Phòng thí nghiệm bằng ‘click’ chuột của các nhà khoa học trẻ

Không cần tới phòng thí nghiệm, chỉ cần một chiếc máy tính có kết