Nguyễn Văn Thể Archive

Bộ trưởng GTVT: Phí BOT cao tốc Bắc-Nam cao nhất 3.400 đồng/km

– Bộ trưởng GTVT cam kết, mức phí BOT cao tốc Bắc-Nam khởi đầu

Bộ trưởng GTVT: Chờ Chính phủ chỉ đạo vụ BOT Cai Lậy

 – Chính phủ sẽ họp gấp và có chỉ đạo về hướng xử lý

Ông Nguyễn Văn Thể xin thôi làm đại biểu HĐND Sóc Trăng

 – Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể có đơn xin thôi làm đại biểu

Bộ trưởng GTVT: ‘Chưa có con đường nào tôi đi mà thấy hài lòng’

– “Tôi đi nhiều nhưng hầu như chưa có con đường nào tôi đi mà