– Cô giáo sơ ý khiến 3 cháu Trường Mầm non Nam Kim, xã