Sáng 28/12 tại Hà Nội, Báo Điện tử Tổ Quốc đã tổ chức gặp