Không cần tới phòng thí nghiệm, chỉ cần một chiếc máy tính có kết