Hồ sơ Paradise vừa công bố hàng trăm cá nhân, tổ chức và địa