– Bar 212 đường Nguyễn Trãi và số 5 đường Lý Tự Trọng, được