Nghệ sĩ Phan Thanh Liêm kết hợp với GS Hoàng Chương – Giám đốc