– Chiếc sập làm bằng gỗ cẩm lai nguyên khối và bộ bàn ghế