– Đang ngủ, ông Nam giật mình tỉnh giấc khi đau ở vùng hạ