Bộ Công Thương lên tiếng về thông tin “Thép Việt Nam vận chuyển sang