– Lộ 2 sao bự MU ký gấp trong tháng 1 này, Mourinho hãy