Nhiều người thường đổ lỗi cho thời tiết, hay tuổi tác gây ra cơn