Bài phát biểu năm mới của Tổng thống Nga Putin, Thủ tướng Đức Angela