– Chiều nay, nhiều xe ben chở vật liệu xây dựng, ô tô trên