– Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an