– Giám đốc BV K cho biết, các bệnh nhân phải xếp hàng xạ