– Đại diện Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho biết “bất